Kim loại dập

  • Metal Stamping

    Kim loại dập

    Dịch vụ dập kim loại của Wuxi Chì kết hợp kinh nghiệm của các nhà sản xuất công cụ của chúng tôi với sự tận tâm của chúng tôi về chất lượng để sản xuất các bộ phận đáp ứng tiêu chuẩn của khách hàng một cách đáng tin cậy. Sử dụng công cụ tiến bộ và công cụ phụ để sản xuất các bộ phận nhỏ và lớn