Các ngành ứng dụng

  • Application Industries

    Các ngành ứng dụng

    Chúng tôi tự hào chế tạo các bộ phận và lắp ráp nguyên mẫu và sản xuất giới hạn cho nhiều ngành công nghiệp. Wuxi Lead Precision Machinery đã sản xuất linh kiện cho các công ty trong các ngành sau